Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Yves Rocher

Ngày hết hạn 30/06/2020

Chi tiết

Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Áp dụng cho các ngày lễ, Tết.

Áp dụng hên thống cửa hàng Yves Rocher trên toàn quốc.