Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Edena

Ngày hết hạn 30/06/2020

Chi tiết

Giảm 5% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi được áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Áp dụng cho các ngày lễ, Tết

Áp dụng hệ thống Edena trên toàn quốc.