Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
The Anam Resort

Ngày hết hạn 23/12/2019

Chi tiết

Giảm 25% trên giá phòng online tốt nhất dành cho thẻ Tín dụng Travel và World
Giảm 20% trên giá phòng online tốt nhất dành cho các loại thẻ còn lại
Giảm 30% cho dịch vụ Spa
Giảm 15% cho dịch vụ F&B trong khuôn viên resort.


Ưu đãi trên không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khác.
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Long beach, Northern Peninsula Cam Ranh, Khanh Hoa, Vietnam