1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Sendo

Ngày hết hạn 30/09/2019

Chi tiết

Giảm thêm 500.000VND với giá trị đơn hàng từ 6.000.000VND khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại Sendo

Áp dụng 100 suất đầu tiên
Áp dụng cho chương trình trả góp 0% với thẻ tín dụng VIB
Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác.

Thời gian: 08/08/2019 – 30/09/2019
Địa điểm áp dụng: Ứng dụng di động Sendo và link tại đây
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Việt Nam