1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Bánh Trung Thu Equatorial Hotel

Ngày hết hạn 15/09/2019

Chi tiết

Giảm 12% trên tổng hóa đơn bánh trung thu khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB

Xuất trình thẻ tín dụng trước khi mua hàng
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác

Thời gian: 10/08/2019 - 15/09/2019
Hotline: 02838397777

Địa điểm áp dụng:
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh