Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
MARC Fashion

Ngày hết hạn 31/12/2019

Chi tiết

Giảm 15% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Không áp dụng cùng lúc với hàng sale
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc các chương trình khuyến mãi khác.

Địa điểm áp dụng: toàn hệ thống cửa hàng Marc Fashion

Website: marc.com.vn