Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Material Cafe

Ngày hết hạn 20/04/2020

Chi tiết

Giảm 15% tổng hóa đơn từ 150.000 VNĐ áp dụng Thứ 2, 3, 4, 5
Giảm 10% tổng hóa đơn từ 150.000 VNĐ áp dụng Thứ 6, 7, CN

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác.
Địa điểm sử dụng

9B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM