1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Material Cafe

Ngày hết hạn 20/04/2020

Chi tiết

Giảm 15% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB
Giảm 20% tổng hóa đơn dành cho cán bộ Nhân viên VIB

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
*Nhân viên VIB suất trình thẻ nhân viên hoặc bảng tên
Địa điểm sử dụng

9B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM