1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Booking.com

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Hoàn tiền 10% khi đặt phòng trực tiếp tại Booking.com

Áp dụng trực tiếp lại link https://www.booking.com/vib
Áp dụng cho toàn bộ chủ thẻ VIB
Các đặt phòng thực hiện trực tiếp trên trang web hoặc ứng dụng booking.com sẽ không hợp lệ
Giá trị hoàn tiền chỉ được áp dụng đối với giá phòng. Đối với các loại phí khác (nếu có), bao gồm và không giới hạn với: thuế du lịch (ở một số quốc gia), phí phục vụ, thức ăn và đồ uống sẽ không được nhận hoàn tiền.
Việc hoàn tiền sẽ được Booking.com chuyển vào Tài khoản thẻ tín dụng của Khách hàng trong vòng 60 ngày kể từ sau khi ở tại khách sạn. Trong trường hợp thẻ của khách hàng bị đóng, mất hoặc bị khóa sẽ không thể thực hiện giao dịch hoàn tiền.
Hoàn tiền sẽ được tính toán trên tổng giá trị đặt phòng ban đầu bằng Euro và sẽ được hoàn bằng tiền Euro, do đó sẽ có thay đổi về chuyển đổi ngoại tệ. Trong trường hợp có thay đổi trong đặt phòng đã được thực hiện, giá trị hoàn tiền sẽ dựa trên giá trị cuối cùng mà Khách hàng thực tế ở.