1800 8192 Đăng nhập
Trở về
VN Trip

Ngày hết hạn 30/06/2020

Chi tiết

Giảm 10% tối đa 300.000 VNĐ cho hóa đơn từ 500.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác

Áp dụng tại Ứng dụng di động và Website