1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Kawaii Spa Mẹ & Bé

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Giảm 20% cho tất cả dịch vụ khi sử dụng lần đầu tiên tại Kawaii thanh toán bằng thẻ VIB
Giảm 10% tối đa 2.000.000 VNĐ khi đăng ký các gói liệu trình khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Áp dụng các ngày lễ, Tết
Áp dụng tất cả hệ thống Kawaii Spa trên toàn quốc.