1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Nguyễn Kim

Ngày hết hạn 31/03/2020

Chi tiết

Giảm 500.000 VNĐ cho tất cả TV từ 43- 49inc
Giảm 1.000.000 VNĐ cho TV từ 55inc trở lên

Áp dụng cho tất cả chủ thẻ VIB
Áp dụng đồng thời chương trình trả góp 0%
Một chủ thẻ chỉ áp dụng 1 lần duy nhất khi diễn ra chương trình
Thời gian áp dụng từ 10/03/2020 - 31/03/2020