1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Nhà hàng Hoàng Yến Hotpot

Ngày hết hạn 15/09/2020

Chi tiết

Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Áp dụng cho toàn bộ chủ thẻ VIB
Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần
Không áp dụng các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà hàng
Không áp dụng đối với các sản phẩm mang tính thời vụ (bánh trung thu, hộp quà Tết)
Một chủ thẻ áp dụng ưu đãi nhiều lần trong cùng một ngày nhưng không tác bàn, tách hóa đơn ở mỗi lần áp dụng
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác

Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống nhà hàng Hoàng Yến Hotpot