1800 8192 Đăng nhập
Trở về
European International School (EIS)

Ngày hết hạn 19/08/2020

Chi tiết

Miễn phí Registration Fee (phí đầu vào) có giá trị từ 16tr đến 32 triệu tùy theo cấp lớp khi thanh toán bằng thẻ VIB

Áp dụng cho các học sinh đăng kí nhập học
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

730 F-G-K, Đường Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh