1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Apax Leaders

Ngày hết hạn 31/05/2020

Chi tiết

Giảm đến 40% học phí khi đăng ký các khóa học và thanh toán bằng thẻ VIB

Đăng kí tại: https://bit.ly/ApaxVIB
Áp dụng với khóa 9 tháng chương trình Explorer (cho trẻ từ 4-6 tuổi) và khóa 12 tháng chương trình Challenger/Conqueror (cho trẻ từ 6-16 tuổi)
Áp dụng cho KH mới với Apax Leaders
01 học viên chỉ áp dụng 01 voucher cho 01 lần đăng ký
Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả dưới mọi hình thức
Áp dụng đồng thời chương trình trả góp 0%
Ưu đãi áp dụng cho tất cả các trung tâm Apax Leaders khu vực miền nam