1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Mathnasium

Ngày hết hạn 31/08/2020

Chi tiết

Tặng ngay học bổng 1 triệu đồng dành cho học sinh đăng ký mới khi thanh toán bằng thẻ VIB

Học bổng áp dụng cho học viên đăng ký mới dùng thẻ VIB thanh toán
Học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
Hoc bổng bao gồm Phí ghi danh và Bộ quà tặng tuyển sinh

Thời gian: 01/06/2020 - 31/08/2020

Áp dụng trên toàn hệ thống Toán tư duy Mathnasium Việt Nam