1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Tổ chức giáo dục Summit

Ngày hết hạn 18/11/2020

Chi tiết

Thanh toán học phí 1 khóa giảm 10%
Thanh toán học phí 2 khóa giảm 17%
Thanh toán học phí 3 khóa giảm 23%
Thanh toán học phí 4 khóa giảm 25%
Thanh toán học phí 5 khóa giảm 27%
Thanh toán học phí 6 khóa giảm 29%
Thanh toán học phí 7 khóa giảm 31%
Thanh toán học phí 8 khóa trở lên giảm 33%

Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Ưu đãi áp dụng cho khóa học IELTS, TOEFL, JUNIOR, SAT
Địa điểm sử dụng

Tầng 2-3, tòa 101 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tầng 5, 564 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội