1800 8192 Đăng nhập
Trở về
ShopBack

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Nhận ngay 50.000 VNĐ khi đăng ký tài khoản mới lần đầu tiên và thanh toán bằng thẻ VIB tại ShopBack

Đăng ký tại https://app.shopback.com/vib
Chỉ dành cho khách hàng đăng ký tài khoản ShopBack lần đầu tiên
Phần thưởng 50.000 VNĐ chỉ được đổi sau khi người dùng tích lũy thêm 50.000 VNĐ trong mục Số dư khả dụng
Mọi yêu cầu và thắc mắc, xin vui lòng gửi vào email hotro@goshopback.vn