1800 8192 Đăng nhập
Trở về
be

Ngày hết hạn 31/07/2020

Chi tiết

Sử dụng code “beVIB” Giảm 30% tối đa 70.000 VND đối với khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch của của be và thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng VIB

Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ be
Chỉ áp dụng cho chủ thẻ VIB đầu BIN: 512824, 526887, 513892, 513094,51309494
Áp dụng các dịch vụ Bike/Car/Intercity/Citytour
Số lượng mã giảm tối đa được sử dụng là 70.000 lần cho suốt chương trình

Thời gian: 15/06/2020 - 31/07/2020