1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Shinbi Dental

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Giảm 35% tất cả các dịch vụ khi KH thanh toán bằng thẻ VIB bao gồm thẻ thanh toán và thẻ tín dụng

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Địa điểm sử dụng

33 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 3 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội