1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Samsonite

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Giảm 5% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng hạng Classic và Gold (Financial Free, Rewards Unlimited, Online Plus)

Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng hạng Platinum và World (Premier Boundless, Happy Drive, Travel Élite, Cash Back, Zero Interest Rate)

Không áp dụng cho các sản phẩm đồng giá và sản phẩm giảm 50% và các chương trình ưu đãi khác
Không áp dụng cùng CT VIP/Tháng sinh nhật/ các liên kết khác của đối tác HOL

Áp dụng tại các thương hiệu: ACE, American Tourister, Carlton, Delsey, Highsierra, Kamiliant, Pacsafe, Samsonite, Skybags, Traveler’sChoice, Victorinox, Wenger

Địa chỉ áp dụng:tại đây