1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Tomatito

Ngày hết hạn 02/07/2021

Chi tiết

Giảm 10% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Tầng 2, Số nhà 171 Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM