1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Yomie’s Rice & Yogurt

Ngày hết hạn 31/07/2021

Chi tiết

Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ VIB

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Áp dụng cho các ngảy lễ, Tết

*Chương trình đặc biệt
Mua 1 tặng 1 khi thanh toán bằng thẻ VIB
Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên trả nghiệm sản phẩm Yomie’s
Thời gian: Từ nay – 30/08/2020
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

336 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

684 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM