1800 8192 Đăng nhập
Trở về
San Fu Lou

Ngày hết hạn 02/10/2020

Chi tiết

Giảm 10% tổng hóa đơn khi mua bánh Trung thu Dạ Nguyệt hộp 4 bánh và thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB

Xuất trình thẻ tín dụng VIB trước khi mua hàng
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác


Thời gian: 08/09/2020 – 02/10/2020