1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Renaissance Riverside Hotel

Ngày hết hạn 21/09/2020

Chi tiết

Giảm 15% tổng hóa đơn khi mua bánh Trung thu Minh Nguyệt hộp 4 bánh và thanh toán bằng thẻ VIB

Xuất trình thẻ tín dụng VIB trước khi mua hàng
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác

Thời gian: 08/09/2020 – 21/09/2020