Favorites Clear all
Biểu lãi suất cơ sở
Biểu lãi suất cơ sở

(Ban hành theo NQ UBG số 201731 ngày 01/01/2018 về Cơ chế xác định lãi suất cho vay, có hiệu lực từ 01/01/2018 hoặc đến khi có thông báo khác của VIB)

Lãi suất

%/ năm

Lãi suất cơ sở

8,4%/năm

 

 

Biểu phí và tài liệu
Biểu phí và tài liệu

Biểu phí dịch vụ

Bao gồm những biểu phí về: Dịch vụ thẻ, gói sản phẩm dịch vụ, dịch vụ tiền gửi, dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử, chuyển tiền và nhận tiền,...

XEM CHI TIẾT

Mẫu đơn đăng ký

Bao gồm những mẫu đơn: Đăng ký tài khoản thanh toán, đề nghị vay vốn cá nhân kinh doanh, đề nghị vay vốn đầu tư BĐS,...

XEM CHI TIẾT 

 

Hướng dẫn sử dụng

Bao gồm những hướng dẫn sử dụng về : Thẻ tín dụng VIB Gold & Classic, thẻ tín dụng VIB Platinum Double Cash Back, chuyển tiền theo lô, Internet banking,...

XEM CHI TIẾT

Tỷ giá ngoại tệ
Nếu tôi có
Tôi sẽ được
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 23.130,00 23.150,00 23.260,00
EUR 25.780,00 25.884,00 26.266,00
JPY 210,95 212,87 216,01
AUD 16.033,00 16.179,00 16.403,00
Điểm ATM và Chi nhánh

Điểm ATM và Chi nhánh

Map in here