1800 8180 Đăng nhập

Quản lý dòng tiền

Warning

Warning

No content found for: ‭vib20-business-vn/backlog/quan-ly-dong-tien/03-bo-loc‭

 

Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền trong nước

Dịch vụ ủy nhiệm thu

Dịch vụ ủy nhiệm thu

Ngân hàng thực hiện theo đề nghị của bên thụ hưởng thu hộ một số tiền nhất định trên tài khoản của bên trả tiền để chuyển cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản.

Tài khoản ký quỹ Escrow

Tài khoản ký quỹ Escrow

Là tài khoản tiền gửi của KHDN tại VIB nhằm mục đích chứng minh năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh

Tài khoản vốn

Tài khoản vốn

Tài khoản giúp nguồn vốn luân chuyển dễ dàng giữa người cư trú và người không cư trú trong hoạt động hỗ trợ các dự án đầu tư trực tiếp/gián tiếp nước ngoài , vay vốn, mua cổ phần,...

Chuyển tiền quốc tế

Chuyển tiền quốc tế

Chuyển tiền quốc tế

Thu hộ thanh toán vé tàu

Thu hộ thanh toán vé tàu

Thanh toán và lấy vé tàu tại tất cả các Chi nhánh của VIB trên toàn quốc

Thanh toán lương

Thanh toán lương

Thanh toán lương

Tài khoản thanh toán chuyên chi

Tài khoản thanh toán chuyên chi

Mục đích quản lý các khoản chi tiền, vì vậy tài khoản CHỈ được phép Ghi Nợ (bằng hình thức rút tiền, chuyển khoản).

Dịch vụ tài khoản

Dịch vụ tài khoản

Dịch vụ tài khoản

Thu hộ tiền mặt qua kênh đối tác

Thu hộ tiền mặt qua kênh đối tác

Thu hộ tiền mặt qua kênh đối tác

Tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn

Tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn

Giúp Khách hàng doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi qua kênh điện tử hiện đại và bảo mật