1800 8180 Đăng nhập

An toàn và bảo mật khi sử dụng thẻ

Actions
Trở về

An toàn và bảo mật khi sử dụng thẻ

10-09-2015

1. Dịch vụ xác thực giao dịch trực tuyến (3-D Secure)

An toàn mua sắm trực tuyến với dịch vụ Xác thực giao dịch qua SMS

  • 3-D Secure là một dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế (VIB) hợp tác với Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard giúp khách hàng sử dụng thẻ thanh toán quốc tế của VIB thực hiện giao dịch thanh toán tại các cửa hàng trực tuyến có tham gia dịch vụ "MasterCard SecureCode" một cách an toàn, bảo mật.
  • Dịch vụ 3-D Secure sẽ xác thực Chủ thẻ trong quá trình Chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến. Chủ thẻ sẽ phải nhập OTP do VIB cung cấp trước khi hoàn tất giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.
  • Dịch vụ 3-D Secure được đăng ký mặc định và sử dụng miễn phí cho tất cả Chủ thẻ quốc tế của VIB. Để có thể sử dụng tính năng 3-D Secure, bạn phải cập nhật số diện thoại mà bạn hiện đang sử dụng để có thể nhận được OTP do VIB gửi qua SMS mà không cần phải sử dụng thêm bất cứ phần mềm nào.

Tìm hiểu thêm tại đây

2. Dịch vụ Chủ động bảo vệ thẻ (Self-Services)

Quản lý Thẻ của bạn ngay trên điện thoại di động qua ứng dụng MyVIB và Internet Banking

Dịch vụ Self-services là tính năng trên Internet Banking và ứng dụng MyVIB, giúp Quý khách có thể chủ động quản lý thẻ của mình 24/7 bằng cách:

  • Quản lý các giao dịch thẻ tín dụng chưa được lên sao kê
  • Kích hoạt thẻ mới được phát hành
  • Chủ động tạm khóa/Mở khóa thẻ
  • Kích hoạt/Hủy kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến
  • Dịch vụ luôn sẵn sàng 24/7

Tìm hiểu thêm tại đây