Điều kiện tham gia chương trình

Để tham gia chương trình, bạn phải đang là chủ thẻ tín dụng của VIB
Nếu chưa có thẻ tín dụng VIB, vui lòng đăng ký mở thẻ tín dụng trực tuyến tại đây

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Đăng ký trực tuyến