Favorites Clear all

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Phản hồi nhanh từ VIB

 

Thông tin sản phẩm/dịch vụ chính xác

 

Trao đổi trực tiếp và riêng tư

 

Phương thức kết nối/trao đổi tiết kiệm thời gian và tiền bạc

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Gửi câu hỏi đến các chuyên gia ngân hàng của chúng tôi;

☑ Nhận thông tin chính xác;

☑ Cung cấp thông tin tài khoản cá nhân một cách an toàn và riêng tư;

☑ Gửi phản hồi nhanh chóng về dịch vụ khách hàng hoặc báo lỗi trên hệ thống website hay các vấn đề liên quan khác.

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ