Ngân hàng số / Đăng ký ngân hàng điện tử
Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử. Thông tin đăng ký của bạn đã được gửi tới Trung tâm DVKH 24/7 của VIB.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để hoàn tiện đơn đăng ký.
Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ 1800 8180.