Favorites Clear all
Lợi ích
Lợi ích

Giúp bạn linh họat lập kế hoạch tiết kiệm và đóng phí

 

Giải pháp tiết kiệm an toàn, hiệu quả với lãi suất đảm bảo và các khoản thưởng hấp dẫn cho khách hàng thường xuyên

 

Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình bạn từ 100% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 

Điều kiện
Điều kiện

Phí bảo hiểm tối thiểu/hợp đồng

Người được bảo hiểm chính >15 tuổi:
từ 12 triệu đồng/năm
Người được bảo hiểm chính <=15 tuổi:
từ 8 triệu đồng/năm

Thời hạn hợp đồng

đến tuổi 100 của người được bảo hiểm (NĐBH)

Thời hạn đóng phí

đến tuổi 100 của NĐBH và đóng phí linh hoạt từ năm thứ 6

Độ tuổi tham gia

0 - 65 tuổi

Minh họa quyền lợi bảo hiểm
Minh họa quyền lợi bảo hiểm

 

Sample Image
Sample Image
Những điều cần biết
Những điều cần biết

Vui lòng tham khảo thêm thông tin Đặc tính sản phẩm; Quy tắc, điều khoản sản phẩm và miễn trách tại đây.

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ