Favorites Clear all

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn lên đến 8,7%/năm được cố định trong suốt kỳ hạn của Chứng chỉ tiền gửi

 

Cầm cố vay lên tới 100% mệnh giá với lãi suất vay ưu đãi

 

Tính năng linh hoạt có quyền cho, tặng thừa kế và chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi theo quy định của pháp luật

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Loại tiền gửi tiết kiệm: VNĐ

☑ Mệnh giá phát hành: Không thấp hơn 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) và phải là bội số của 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng)

☑ Kỳ hạn: 61 tháng, 84 tháng

☑ Lãi suất: kỳ hạn 61 tháng lãi suất 8,5%/năm; Kỳ hạn 84 tháng lãi suất 8,7%/năm. Trả lãi hàng năm 01 lần/năm

☑ Có thể dùng để cầm cố, bảo lãnh, thế chấp tại VIB hoặc tổ chức tín dụng khác

☑ Chi tiết điều kiện và điều khoản phát hành Chứng chỉ tiền gửi vui lòng xem tại đây

Cách thức đăng ký
Cách thức đăng ký
  • Giấy đăng ký mua Chứng chỉ tiền gửi
  • Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (trong trường hợp người giao dịch không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp siêu nhỏ)
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ