Thẻ Tín Dụng VIB Zero Interest Rate | Ngân Hàng VIB

Actions
Đăng nhập

VIB Zero Interest Rate

Duy nhất trên thị trường

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

0% lãi suất trọn đời

PHÍ THƯỜNG NIÊN

699.000 VNĐ
Hoàn phí thường niên khi mở thẻ trước ngày 30/09/2019.