VIB Cash Back

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền không giới hạn, lên đến 3% cho mọi giao dịch chi tiêu

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ