VIB Cash Back

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền lên đến 6% - tương đương 12 triệu đồng/năm cho mọi giao dịch chi tiêu

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ