Thể lệ Chương trình tích lũy điểm thưởng của thẻ tín dụng VIB Travel Élite

Tên chương trình khuyến mại
Chương trình tích lũy điểm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Travel Élite
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận điểm thưởng để đổi quà.
Thời gian khuyến mại
17/04/2019
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Vé xem phim CGV, Vé xem phim Lotte, Phiếu quà tặng Coffee House, Phiếu mua hàng Coop Mart, Phiếu mua hàng BigC, Phiếu quà tặng Gotit/Esteem, Phiếu mua hàng siêu thị Lotte, Phiếu mua hàng Diamond Plaza, Phiếu mua hàng Lotte Plaza, dặm bay, phí thường niên, hoàn tiền.
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
Thẻ tín dụng VIB Travel Élite.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Travel Élite (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chương trình khuyến mại

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Travel Élite cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mãi, Khách hàng được nhận điểm thưởng như dưới đây.

(Trong chương trình này, số điểm thưởng được gọi là “Dặm Thưởng” (để làm rõ, “Dặm Thưởng” được gọi trong chương trình này không phản ánh số dặm bay thực tế và/hoặc giá trị quy đổi dặm bay thực tế theo bất kỳ một mức giá nào).

- Nhận 1 Dặm Thưởng cho mỗi 20.000 VNĐ chi tiêu nước ngoài (Các giao dịch tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ, trừ các giao dịch có Mã danh mục hàng hóa dịch vụ (MCC) 4900)

- Nhận 1 Dặm Thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước (Các giao dịch tại ĐVCNT trong lãnh thổ Việt Nam, trừ các giao dịch có mã MCC 4900)

- Tích lũy 5 Dặm Thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB cho chính chủ thẻ (được hiểu là Tên của chủ thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB. Tối đa 4.000 Dặm Thưởng/kỳ sao kê.

- Tặng thêm 1.000 Dặm Thưởng cho mỗi 100 triệu VNĐ chi tiêu trong kỳ sao kê, tối đa 5.000 Dặm Thưởng/năm.

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

- Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng:

+ Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

+ Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp và những loại phí/lãi khác như phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, số tiền thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm và bất cứ giao dịch chuyển đổi ngoại tệ nào.

b) Khách hàng không được mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số Dặm Thưởng mà mình được nhận.

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

d) Tất cả số Dặm Thưởng tích lũy sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

+ Thẻ bị hủy;

+ Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB;

+ Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;

+ Trong trường hợp VIB nghi ngờ Khách hàng có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số điểm thưởng tích lũy mà Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB;

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

- Số Dặm Thưởng sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình, trong đó toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Thẻ Chính.

- Để nhận quà tặng, Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi số Dặm Thưởng đã nhận thành quà tặng có mức Dặm Thưởng tương ứng theo danh mục quà tặng tại thời điểm Khách hàng quy đổi được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB.

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (trường hợp Khách hàng quy đổi Dặm Thưởng thành quà tặng là hoàn tiền) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển quà tặng được Khách hàng quy đổi là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công hoặc 45 ngày nếu thời gian thực hiện quy đổi thành công rơi vào dịp lễ, Tết.

- Trường hợp Khách hàng quy đổi quà tặng là phí thường niên, hệ thống thẻ VIB sẽ tự động ghi nhận Khách hàng được miễn phí thường niên năm kế tiếp sau khi Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Khách hàng hưởng khuyến mại/quà tặng phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các quy định khác

- Các Khách hàng được nhận số Dặm Thưởng dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm thưởng/số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

- Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số điểm thưởng/tiền hoàn lại được tính toán chưa chính xác.

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

- Chương trình này thay thế hoàn toàn Chương trình hoàn tiền và tích lũy điểm thưởng đang diễn tra trước ngày hiệu lực của Chương trình này.

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính điểm thưởng/hoàn tiền hoặc không tính đúng điểm thưởng/giá trị hoàn tiền và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.