Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Thông tin thẻ
Tên khách hàng:
Loại thẻ đăng ký :
Đăng ký mở thẻ ngày:
Theo dõi trạng thái đăng ký thẻ

Đăng ký mở thẻ

Đăng ký mở thẻ

VIB đã nhận được đơn đăng ký mở thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và liên hệ với bạn theo lịch đã hẹn

Xác thực hồ sơ

Xác thực hồ sơ

Bạn vui lòng chuẩn bị sẵn Bản sao Hồ sơ nhân thân và Bản sao Chứng minh thu nhập, chúng tôi sẽ trực tiếp đến thu hồ sơ của bạn để hoàn tất quá trình đăng ký.

Thẩm định hồ sơ

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ của bạn đang trong quá trình thẩm định, dự kiến hoàn thành trong vòng 5 vòng ngày việc kể từ thời điểm VIB nhận đủ hồ sơ.

Đã gửi thẻ đi

Đã gửi thẻ đi

Hồ sơ đăng ký mở thẻ của bạn đã được phê duyệt thành công. Thẻ của bạn sẽ sớm được vận chuyển tới địa chỉ bạn đã đăng ký trong đơn.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Đăng ký trực tuyến