Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192

Thẻ trả trước VIB

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Không cần mở tài khoản ngân hàng
Phát hành và sử dụng thẻ dễ dàng, tận hưởng những ưu đãi từ VIB mà không cần mở tài khoản ngân hàng

LÃI SUẤT

Không có

PHÍ THƯỜNG NIÊN

50.000 VNĐ