1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Nguyễn Kim

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 03, 06, 09 tháng

Thời gian: Từ 01/04/2018 – 31/12/2020

Áp dụng cho sản phẩm có giá từ 3 triệu VNĐ

Địa chỉ: áp dụng toàn hệ thống Nguyễn Kim và mua online tại Website Nguyễn Kim

Hotline: 19001267

Website: www.nguyenkim.com