Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Tiki

Ngày hết hạn 31/12/2019

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 06, 12 tháng (*)
Thời gian: Từ 01/01/2018 – 31/12/2019
Áp dụng cho sản phẩm có giá từ 2 triệu VNĐ và có logo Trả góp 0%
Website: www.tiki.vn
(*) Kỳ hạn 12 tháng chỉ áp dụng cho sản phẩm xe máy, công nghệ