1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Tiki

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 06, 09, 12 tháng
Thời gian: Từ 01/01/2018 – 31/12/2020
Áp dụng cho sản phẩm có giá từ 2 triệu VNĐ và có logo Trả góp 0%
KH phải thực hiện qua cổng thanh toán điện tử Ngân lượng
Website: www.tiki.vn