1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Apax English

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 03,06, 09, 12 tháng
Thời gian: từ 01/05/2018 – 31/12/2020
Áp dụng cho tất cả khóa học có giá trị từ: 2.000.000 VNĐ
Chương trình này không cộng dồn các chương trình ưu đãi khác
Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống Apax English khu vực miền Nam.
Website: apaxenglish.com
Hotline: 1900633979