Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Phòng khám Cơ - Xương - Khớp PCC

Ngày hết hạn 31/12/2019

Chi tiết

Kỳ hạn: 3,6,9,12 tháng
Thời gian: 20/01/2019 - 31/12/2019
Áp dụng cho các dịch vụ từ 3.000.000 VNĐ trở lên.

Website: coxuongkhoppcc.com
Hotline: 19001049
Địa điểm áp dụng: toàn hệ thống phòng khám Cơ Xương Khớp PCC.
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

toàn hệ thống phòng khám Cơ Xương Khớp PCC.