1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Giảm 30.000 VNĐ cho đơn hàng Grab cùng thẻ tín dụng VIB

Ngày hết hạn 31/07/2020

Tên Chương trình
Giảm ngay 30.000 VNĐ cho các đơn hàng Grab Car/Grab Bike/ Grab Express
Chi tiết ưu đãi
Giảm ngay 30.000 VNĐ cho các chuyến Grab Car, Grab Bike, Grab Expresss bất kỳ có giá trị đơn hàng từ 80.000 VNĐ khi nhập mã VIB30 tại ứng dụng Grab.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 10/06/2020 đến ngày 31/07/2020
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
- Chỉ áp dụng cho chủ thẻ VIB đầu BIN: 512824, 526887, 513892, 513094
- Khuyến mãi chỉ hợp lệ khi nhập mã VIB30 vào ô khuyến mãi
- Mỗi chủ thẻ được áp dụng 2 lần/ngày