1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Giảm ngay 35% cho chủ thẻ VIB khi thanh toán gói học tập Kiến Guru

Ngày hết hạn 05/06/2020

Tên Chương trình
Giảm ngay 35% cho chủ thẻ VIB khi thanh toán gói học tập Kiến Guru
Chi tiết ưu đãi
Kiến Guru là ứng dụng điện thoại nhằm phục vụ cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 để giải quyết những khó khăn trên trường lớp bằng phương pháp dạy và học thông minh nhất.

Giảm 35% trên hoá đơn khi mua các gói học tập 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng trên ứng dụng học tập Kiến Guru hoặc website Kiến (payment.kienguru.com)
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 15/03/2020 đến 23h59 ngày 31/07/2020
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ thanh toán & tín dụng Quốc tế VIB
Điều kiện
- Áp dụng trên toàn quốc
- Khách hàng phải sử dụng thẻ thanh toán hoặc tín dụng Quốc tế VIB khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
- Khách hàng phải thanh toán trong ứng dụng Android của Kiến Guru, hoặc trường hợp sử dụng iPhone phải thanh toán tại trang payment.kienguru.com để được hưởng ưu đãi.
- Ưu đãi không áp dụng cho gói học tập 1 tháng
- Ưu đãi/giảm giá KHÔNG được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.
- Khách hàng chỉ đươc áp dụng 01 chương trình ưu đãi, KHÔNG áp dụng cộng gộp với chương trình khuyến mãi khác.
- Trong 07 ngày sử dụng nếu không hài lòng với sản phẩm, Chủ thẻ có thể yêu cầu hoàn tiền từ đơn vị cung cấp dịch vụ, và chịu mức phí hoàn tiền là 10.000 VNĐ / giao dịch.
- Xem thêm hướng dẫn thanh toán tại đây: https://www.kienguru.vn/vi-vn/huongdanthanhtoan