1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Bamboo Airways

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn: 03, 06, 09, 12 tháng
Thời gian: từ nay - 31/12/2020
Áp dụng cho các sản phẩm từ 2.000.000 VNĐ trở lên.
KH phải thực hiện qua cổng thanh toán điện tử Ngân lượng

Website: www.bambooairways.com
Địa chỉ áp dụng: Áp dụng trên website Bamboo Airways
Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký trả góp tại đây