1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Giảm 25.000 VNĐ tại ứng dụng Baemin cùng thẻ VIB

Ngày hết hạn 31/08/2020

Tên chương trình
Giảm 25.000 VNĐ đơn hàng từ 50.000 VNĐ tại ứng dụng Baemin cùng thẻ VIB
Chi tiết ưu đãi
Giảm 25.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 50.000 VNĐ, với các điều kiện:
  • Nhập mã code được gửi từ email VIB cho chủ thẻ tại ứng dụng Baemin
  • Được sử dụng 1 lần trong suốt chương trình và không được sử dụng cùng lúc với các loại coupon khác
  • Ưu đãi có thể thay đổi và kết thúc sớm hơn dự kiến
  • Liên hệ 1900 3458 hoặc help@baemin.vn để biết thêm chi tiết
Thời gian khuyến mại
Từ 01/07/2020 đến 31/08/2020
Đối tượng
Ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ VIB