1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Điện máy Aeon

Ngày hết hạn 31/08/2021

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 06, 09, 12 tháng
Thời gian: 30/08/2020-30/08/2021
Kỳ hạn 6 tháng: Áp dụng cho các đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 3.000.000 VND
Kỳ hạn 9 tháng: Áp dụng cho các đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 5.000.000 VND
Kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng cho các đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng từ 10.000.000 VND
Áp dụng cho mặt hàng điện máy (tầng 2 – đối với miền Nam, tầng 3 – đối với miền Bắc) & cửa hàng xe đạp Aeon Bicycle Shop (tầng trệt – đối với miền Nam, tầng 1 – đối với miền Bắc)
Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống điện máy Aeon mall
Địa điểm sử dụng