Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Hàng ngàn quà tặng cao cấp cho khách hàng gửi tiết kiệm

Ngày hết hạn 30/06/2019

Tên chương trình
Hàng ngàn quà tặng cao cấp cho khách hàng gửi tiết kiệm
Thời gian khuyến mãi
Từ 25/03/2019 đến 30/06/2019
Đối tượng
- Khách hàng mở sổ tiết kiệm lần đầu tiên
- Khách hàng đã mở tiết kiệm, mở thêm sổ mới
Điều kiện
Áp dụng khi:
- Mở sổ tiết kiệm
- Kỳ hạn ≥ 6 tháng
- Số tiền gửi ≥ 100.000.000 đồng
Tham khảo Điều khoản và Điều kiện tại đây