Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Tài khoản miễn phí giao dịch

Ngày hết hạn 14/07/2019

Tên chương trình
Tài khoản miễn phí giao dịch
Chi tiết ưu đãi
Miễn 6 tháng phí chuyển tiền trực tuyến trong nước
Miễn 6 tháng phí chuyển tiền trong nước thực hiện tại quầy
Miễn 6 tháng phí rút tiền tại ATM Ngân hàng khác VIB
Thời gian khuyến mãi
Từ 08/04/2019 đến hết ngày 14/07/2019
Đối tượng
Khách hàng cá nhân có Tài khoản thanh toán tại VIB
Điều kiện
Áp dụng khi:
- Khách hàng mở Tài khoản thanh toán VND lần đầu tiên tại VIB, trong thời gian từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 14/07/2019; hoặc
- Khách hàng có tổng số dư bình quân trên toàn bộ các Tài khoản thanh toán trong 6 (sáu) tháng liên tiếp đạt từ 5 triệu đồng trở lên

Tham khảo Điều khoản và Điều kiện tại đây