Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Nhận e-Voucher trị giá 100.000 VNĐ trên ứng dụng MyVIB

Ngày hết hạn 08/07/2019

Tên chương trình
Nhận e-Voucher trị giá 100.000 VNĐ trên ứng dụng MyVIB
Chi tiết ưu đãi
900 khách hàng đầu tiên trải nghiệm tính năng Tặng quà e-Voucher trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB sẽ nhận ngay e-Voucher trị giá 100.000 VNĐ

E-Voucher này có thể được sử dụng để lựa chọn quà tặng đa dạng tại 1.821 cửa hàng của hơn 70 thương hiệu
Thời gian khuyến mại
19/6/2019 – 8/7/2019
Đối tượng
Tất cả khách hàng sử dụng ứng dụng MyVIB
Điều kiện
900 khách hàng đầu tiên trải nghiệm tính năng Tặng quà e-Voucher trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB
Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Tặng quà e-Voucher tại đây.